مشاوره حقوقي وكيل دات كامل

مشاوره حقوقي وكيل دات كامل

موانع نکاح

دوشنبه بیست و هشتم 7 1399

ازدواج و برقراری پیوند نکاح میان زن و مرد از اهداف خلقت و یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی افراد است. هدف از ازدواج به آرامش رسیدن زن و مرد و رشد و شکوفایی آنان در قالب خانواده است. با وجود تبلیغ و تاکید فراوان درباره ازدواج و تشکیل خانواده، قانون و شرع عقد نکاح و ازدواج را در شرایط خاصی یا با برخی افراد خاص ممنوع دانسته‌اند که ما آن‌ها را تحت عنوان موانع نکاح می‌شناسیم. حال می‌خواهیم بدانیم این موانع چیست و تحت چه شرایطی ایجاد می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

موانع نکاح

موانع دائمی و موقت حقوقی نکاح

موانع دائمی حقوقی نکاح

موانع موقت حقوقی نکاح

 

 

 

 

 

موانع نکاح

منظور از موانع نکاح مواردی هستند که در صورت موجود بودن مانع از بسته شدن صحیح عقد نکاح می‌شوند که عبارتند از:

1. قرابت | موانع نکاح

قرابت و خویشاوندی در مواردی که قانون اشاره کرده است: قرابت به معنای رابطه خویشاوندی به صورت نسبی، سببی و رضایی است که در موارد خاص زیر مانع بسته شدن عقد نکاح می‌گردند.

الف) قرابت نسبی

هم خونی و داشتن جد مشترک، موجد این نوع قرابت است که مطابق ماده ۱۰۴۵ ق.م ازدواج با این اقارب ولو نسبت حاصل شبهه و زنا باشد منع شده است:

۱- ازدواج با پدر، مادر و اجداد آن‌ها مانند پدربزرگ، مادربزرگ و… تا هر قدر که بالا رود.

۲- ازدواج با فرزندان و فرزندان آن‌ها تا هر قدر که نسل پائین رود.

۳- نکاح با برادر، خواهر و فرزندان ایشان هر چقدر که نسل ادامه یابد و زاد و ولد صورت گیرد.

۴- ازدواج با عمه و خاله خود و والدین.

ب) قرابت رضاعی

این نوع قرابت در اثر نوشیدن شیر زنی غیر از مادر خود، با آن زن و بستگان او ایجاد می‌شود که به آن قرابت شیری نیز گویند و از حیث ممنوعیت و حرمت ازدواج همانند اقارب نسبی است.

ج) قرابت سببی

قرابت سببی بر اثر ازدواج پدید می‌آید و در موارد زیر برای مرد ممنوع است:

۱- ازدواج با مادر و اجداد زن چه نسبی باشند و چه رضاعی.

۲- ازدواج با زنی که قبلا زن پدر و یا زن یکی از اجداد او و یا زن پسر و یا یکی از اجداد او باشد حتی در صورت رضاعی بودن قرابت.

۳- ازدواج با دختر زن (ولو قرابت رضاعی) به شرطی که میان زن و شوهر رابطه زناشویی برقرار شده باشد.

۴- ازدواج با خواهر زن مگر بعد از انحلال نکاح. (چه دائمی و چه منقطع باشد)

۵- ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن مگر با اجازه از همسر خود.

2. شوهر داشتن و در عده بودن زن

ازدواج با زن شوهردار موجب اختلاط نسل شده و در قانون ما ممنوع می‌باشد و ضمانت اجرای قانونی در پی دارد. مطابق ماده ۱۰۵۰ ق.م چنانچه مردی بداند زن شوهر دارد و ازدواج با او حرام است اما با او عقد کند این عقد باطل بوده و زن تا ابد بر او حرام می‌شود.

حکم در عده بودن زن نیز در این ماده همانند حکم ازدواج با زن شوهردار است. چنانچه مرد با زنی که در عده طلاق یا عده وفات باشد ازدواج کند آن عقد باطل و زن تا ابد بر او حرام خواهد شد. البته در ماده بعدی (ماده ۱۰۵۱ ق.م) بیان شده است که چنانچه زوج از متاهل یا در عده بودن زن آگاه نباشد، عقد باطل شده ولی حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.

3. لعان | موانع نکاح

ماده ۱۰۵۲ ق.م به لعان اشاره می‌کند و بیان می‌کند بعد از لعان زن و مرد تا ابد به یکدیگر حرام خواهند شد. لعان عبارت است از مراسمی که طی آن زوجین لعن می‌فرستند. مرد زن را زناکار می‌داند و زن نیز ادعای شوهرش را کذب و دروغ می‌خواند. پس از پایان لعان، زوجین از یکدیگر جدا شده و تا ابد بر یکدیگر حرام می‌شوند.

4. چهار زن دائمی

در قانون و شرع ما داشتن ۴ زن دائمی برای مرد در صورت وجود شرایطی مانند تمکن مالی و… مجاز می‌باشد اما تجاوز از این تعداد ممنوع است و ضمانت اجرای قانونی به دنبال خواهد داشت.

5. کافر بودن مرد

مطابق ماده ۱۰۵۹ ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و کافر جایز نمی‌باشد. در این ماده سخنی از ازدواج مرد مسلمان با زن کافر به میان نیامده است و سکوت قانون در این مورد، نشان دهنده اجازه نکاح مرد مسلمان با زن غیرمسلمان است.

6. مطلقه بودن به ۳ و ۹ طلاق

بر اساس ماده ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸ ق.م هر گاه زنی ۳ بار متوالی از مردی طلاق بگیرد بر او حرام می‌شود مگر زمانی که پس از ۳ مرتبه طلاق به نکاح دائمی مردی دیگر درآید و پس از نزدیکی به دلایلی چون طلاق، فسخ نکاح یا فوت زوج از زوجیت او خارج شود. هرگاه زنی ۹ بار از مردی طلاق بگیرد که ۶ تای آن‌ها عدی باشد بر او تا ابد حرام می‌شود.

7. احرام

احرام به نخستین عمل در مناسک عمره و حج گویند؛ اگر زن و مردی که در احرام هستند ازدواج کنند عقد آنان باطل و تا ابد بر یکدیگر حرام می‌گردند.

8. زنا | موانع نکاح

زنا یکی دیگر از مواردی است که در قانون مدنی در رابطه با موانع نکاح به آن اشاره شده است. در ماده ۱۰۵۴ ق.م آمده است که زنا با زن متاهل یا زنی که در ایام عده رجعیه است حرمت ابدی ایجاد می‌کند.

در ماده ۱۰۵۵ق.م نیز آمده است که چنانچه مردی با شبهه و یا زنا با زنی نزدیکی کند حکم مانعیت ازدواج او با اقارب سببی ایجاد شده از طریق زنا همانند حکم مانعیت ایجاد شده با ازدواج و نکاح صحیح است. به عنوان مثال مرد دیگر نمی‌تواند با مادر زنی که با او زنا نموده، ازدواج نماید.

در ماده بعدی نیز قانون بیان می‌کند که چنانچه مردی با پسری عمل شنیع انجام دهد دیگر اجازه ازدواج با مادر، خواهر و یا دختر او را ندارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موانع نکاح، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون موانع نکاح پاسخ دهند.

 

مبنع : موانع نکاح

(0) نظر

فسخ نکاح از جانب مرد

دوشنبه بیست و هشتم 7 1399

می‌دانیم که عقد نکاح یک عقد لازم است و اصل دوام ازدواج مانع از انحلال و از بین رفتن آن می‌شود. اما در مواردی با مجوزی که قانونگذار می‌دهد می‌توان عقد نکاح را منحل کرد و اثر آن را از میان برد. بر اساس ماده ۱۱۲۰ ق.م یکی از این موارد که موجب انحلال نکاح می‌شود فسخ نکاح نام دارد؛ در صورتی که ازدواج برای یکی از زوجین زیان قابل توجهی به وجود آورد قانونگذار به او اجازه فسخ نکاح را به طور یک طرفه می‌دهد. حال می‌خواهیم بدانیم فسخ نکاح از جانب مرد مستلزم چه شروط و مواردی است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

فسخ نکاح از جانب مرد

موارد عیوب زن

موارد حق فسخ مرد

شرایط اعمال حق فسخ مرد

 

 

چه زمانی می‌توان از جانب مرد اعمال حق فسخ نکاح نمود ؟

زمانی زوجین حق بر هم زدن ازدواج و فسخ آن را می‌یابند که یکی از موارد زیر در میان باشد:

۱- عیوب: هرگونه نقص و ناتوانی موجود در زن یا مرد که در قانون نام برده شده باشد.

۲- تدلیس: کتمان کردن عیوب و فریفتن طرف مقابل برای برقراری عقد.

۳- تخلف از شرط صفت: یعنی فرد بعد از عقد و بدون داشتن قصد فریب، فاقد صفاتی باشد که در ضمن عقد شرط شده بودند.

فسخ نکاح از جانب مرد

همانطور که اشاره شد طرفین عقد می‌توانند نکاح را بر اثر وجود دلائلی چون عیوب، تدلیس و تخلف از شرط صفت فسخ کنند و از بین ببرند. این مجوز وقتی به مرد داده می‌شود که در هنگام بسته شدن عقد نکاح، این عیوب در زن وجود داشته باشد در صورتی که مرد از وجود آن اطلاع نداشته باشد. پس اگر عیوب نام برده شده پس از بسته شدن عقد به وجود آیند حق فسخی برای مرد ایجاد نخواهند کرد.

عیوبی که در زن برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کنند عبارتند از:

۱- جنون

جنون یا دیوانگی از جمله مواردی است که وجود آن چه در زن و چه در مرد برای طرف مقابل حق فسخ به وجود می‌آورد حال چه جنون ادواری باشد و چه دائمی.

۲- قرن

یک ناهنجاری است به طوری که انجام عمل زناشویی را دشوار می‌سازد. قرن گوشت یا استخوان اضافه در اندام جنسی زنانه می‌باشد که مانع رابطه جنسی زوجین است.

۳- جذام

یک بیماری شدید عفونی است که بر پوست و اعصاب اثر می‌گذارد و آسیب‌دیدگی و سوختگی در پوست ایجاد می‌کند.

۴- برص

بیماری پوستی که سبب ایجاد لکه‌های سفید روی پوست می‌گردد.

۵- افضاء

یکی گشتن مجاری اداری و خروج عادت ماهیانه.

۶- زمین‌گیری | فسخ نکاح از جانب مرد

۷- نابینائی کامل هر دو چشمان

لازم به ذکر است که مطابق ماده ۱۱۳۱ ق.م فسخ فورا اعمال می‌گردد و اگر کسی از حق فسخ برخوردار باشد و به فوریت آن آگاه باشد و از حق خود استفاده نکند، خیار او سقوط می‌کند و دیگر استحقاق بهره‌مندی از آن را نخواهد داشت. مدتی که برای استفاده از خیار فسخ در نظر گرفته می‌شود برای همه یکسان نیست و به نظر عرف و عادت بستگی دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص فسخ نکاح از جانب مرد، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون فسخ نکاح از جانب مرد پاسخ دهند.

 

منبع : فسخ نکاح از جانب مرد

(0) نظر

انواع نکاح در قانون مدنی

دوشنبه بیست و هشتم 7 1399

زنان و مردان پس از رسیدن به سن بلوغ نیازهایی دارند که می‌بایست برای رفع این نیازها و آرامش در زندگی به نکاح قانونی جنس مخالف خود در بیایند. ازدواج زنان و مردان در دو نوع مختلف در قانون مدنی کشور ذکر شده است و در هر نوع نکاح حقوق زنان و مردان متفاوت خواهد بود. در ادامه این مطلب قصد داریم انواع نکاح از دیدگاه قانون مدنی و تفاوت‌های آن‌ها را برایتان شرح دهیم، با ما همراه باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

انواع نکاح در قانون مدنی

نکاح در قانون مدنی

انواع نکاح قانون مدنی

 

 

 

 

انواع نکاح مندرج در قانون مدنی

در قانون مدنی کشور ما دو نوع نکاح ذکر شده است. این دو نوع شامل نکاح موقت و دائم می‌باشند. نکاح موقت مدت دار و نکاح دائم همیشگی است. همانطور که در بالا خدمتتان گفته شد این دو نوع نکاح با یکدیگر کاملا متفاوت هستند.

تفاوت‌های نکاح دائم و موقت | انواع نکاح در قانون مدنی

نکاح دائم و موقت تفاوت‌های زیادی دارند، تفاوت این دو نوع نکاح به شرح زیر می‌باشد:

ارث بردن

در عقد دائم زن و شوهر می‌توانند اموال یکدیگر را به ارث ببرند. برای مثال اگر زن فوت شود قسمتی از اموالش به همسر او تعلق پیدا می‌کند و اگر مرد فوت گردد نیز زن بخشی از اموال او را به ارث خواهد برد. اما در عقد موقت یا همان صیغه، زن و شوهر از اموال یکدیگر ارث نمی‌برند و چنانچه هر یک از آن‌ها فوت نماید دیگری نمی‌تواند برای دریافت ارث طرف مقابل اقدام کند. حتی شرط ارث بری هم باطل است و سبب ارث بری طرفین از یکدیگر نمی‌گردد.

نفقه

در عقد دائم طبق قانون مدنی مرد موظف است که تمام مخارج زندگی زن را به عهده بگیرد و برای تامین زندگی او هزینه‌هایی بپردازد که به این کار پرداخت نفقه گفته می‌شود. اما در عقد موقت هیچ نفقه‌ای برای زن در نظر گرفته نشده است و قانونگذار در عقد موقت مرد را ملزم به پرداخت نفقه نکرده است اما می‌توان خلاف آن شرط نمود. یعنی طرفین می‌توانند ضمن ازدواج موقت شرط پرداخت نفقه کنند.

طلاق

در عقد دائم چنانچه به هر دلیلی زن و شوهر بخواهند از یکدیگر طلاق بگیرند می‌بایست با مراجعه به دادگاه و گذراندن تمام مراحل قانونی برای طلاق خود اقدام نمایند.

اما در عقد موقت قانونگذار هیچ گونه دادگاهی را برای طلاق در نظر نگرفته است و طبق قانون مدنی اگر زن و مرد بخواهند در عقد موقت از یکدیگر جدا شوند می‌بایست صبر کنند تا مدت زمان صیغه آن‌ها تمام شود یا اینکه بذل مدت کنند. در صورتی که مدت زمان صیغه تمام شود یا مرد بقیه مدت نکاح را به زن ببخشد (بذل مدت کند) زن و شوهر دیگر به هم محرم نخواهند بود و ازدواجشان پایان می‌یابد.

مهریه

در عقد دائم زن و شوهر می‌توانند مبلغی را به عنوان مهریه ذکر نمایند و هر دو به آن مبلغ توافق کنند. در عقد دائم تعیین مهریه الزامی نخواهد بود و چنانچه زن رضایت دهد می‌تواند بدون تعیین مهریه با مرد عقد نماید. البته در چنین حالتی زن بعدا می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین مهر المثل نماید.

اما در عقد موقت مطابق با ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی تعیین مهریه الزامی می‌باشد و چنانچه مهریه تعیین نگردد عقد نکاح موقت آن‌ها باطل خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انواع نکاح در قانون مدنی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع نکاح در قانون مدنی پاسخ دهند.

 

 

منبع : انواع نکاح در قانون مدنی

(0) نظر

نمونه دادخواست فسخ نکاح

دوشنبه بیست و هشتم 7 1399

برای اتمام عقد نکاح مانند سایر عقود راه‌های مختلفی وجود دارد. گاهی ازدواج با طلاق خاتمه می‌یابد، گاهی با فسخ عقد نکاح. چنانچه شرایط قانونی فسخ فراهم باشد هر یک از زوجین می‌تواند دادخواستی تنظیم و از دادگاه فسخ نکاح را تقاضا نماید. در این مقاله همچنین به ارائه نمونه دادخواست فسخ نکاح می‌پردازیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

نمونه دادخواست فسخ نکاح

نمونه دادخواست های فسخ نکاح

 

 

 

 

 

فسخ نکاح

یکی از روش‌های بر هم زدن ازدواج فسخ کردن عقد است. هنگامی که بنا به دلایلی ازدواج سبب ضرر فاحش یکی از طرفین باشد برای مصلحت شخص با رعایت شرایطی امکان فسخ عقد نکاح وجود دارد. اگر چه فسخ نکاح دشواری‌ها و محدودیت‌های طلاق را ندارد اما قطعا باید شرایطی در آن رعایت شود. به طور مثال طلاق باید با جاری شدن صیغه طلاق و حضور دو شاهد صورت بگیرد اما در مورد فسخ بر اساس ماده 1123 قانون مدنی طرف صاحب حق فسخ می‌تواند به تنهایی از حق فسخ خود استفاده کند و فقط کافی است که به اطلاع شخص مقابل برسد. البته حق فسخ نکاح فوری است که بلافاصله بعد از ایجاد شدن برای فرد، باید آن را اجرا کند.

عیوب زن که سبب فسخ نکاح می‌شود

در صورتی که زن در هنگام عقد نکاح این عیوب را داشته باشد و مرد بدون آگاهی از آن عقد کند حق فسخ برای مرد وجود دارد.

 • قرن: استخوانی در فرج که مانع نزدیکی با زوجه است.
 • جذام: بیماری خوره.
 • برص: نوعی بیماری پوستی که سبب لکه‌های سیاه و سفید روی پوست می‌شود.
 • افضا: مجرای ادرار و عادت ماهانه یکی گردد.
 • زمین گیر بودن زوجه.
 • نابینایی کامل.

عیوب مرد که سبب فسخ نکاح می‌شود

اگر عیوب زیر در مرد باشد و سبب ناتوانی در برقراری رابطه جنسی شود زن حق فسخ یک طرفه نکاح را دارد:

 • عنن: ناتوانی مرد در نعوذ به شرط آنکه این مشکل با گذشت یکسال از رجوع زوجه به دادگاه خانواده باز هم برطرف نشود.
 • خصاء: اخته شدن مرد.
 • مقطوع بودن آلت تناسلی.

عیوب مشترک سبب فسخ نکاح | نمونه دادخواست فسخ نکاح

اولین مورد مشترک که سبب فسخ می‌گردد جنون هر یک از طرفین است. بر اساس ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین چه ادواری باشد چه دائمی در صورتی که مستقر شود برای طرف مقابل حق فسخ نکاح می‌آورد. می‌توانید برای مشاهده جزئیات نکاح مجنون به حکم نکاح مجنون رجوع نمایید.

فسخ به دلیل تخلف و تدلیس در نکاح

یکی از مواردی که سبب ایجاد حق فسخ برای هر دو طرف می‌گردد تدلیس یا فریب در ازدواج است. اگر پیش از نکاح یکی از طرفین صفتی را به خود نسبت دهد در حالی که فاقد این صفات باشد یا اینکه طرف مقابل را به هر طریقی فریب دهد در صورتی که بعد از عقد حقیقت آشکار شود برای هر یک از زوجین که متضرر شده حق فسخ ایجاد می‌گردد.

یکی دیگر از حالاتی که این حق را به زوجین می‌دهد تا نکاح را فسخ کنند تخلف از شرط صفت می‌باشد. بر اساس ماده 1128 قانون مدنی هر گاه طرفین وجود صفتی را برای هم شرط کرده باشند ولی بعد از عقد معلوم شود که فرد فاقد این صفت است با استناد به تخلف از شرط صفت برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می‌گردد.

تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت این است که در تدلیس شخص قصد فریب دارد ولی در تخلف از شرط صفت اثبات سوء نیت و فریب لزومی ندارد.

نمونه دادخواست فسخ نکاح

با سلام خدمت ریاست محترم دادگاه ………………..

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب همسر دائمی خوانده بوده که این ازدواج به شماره عقدنامه…….. مورخ …… دفترخانه شماره ……. شهرستان …….. ثبت گردیده است. با توجه به اینکه اینجانب پیش از عقد به صراحت شرط کرده بودم که همسرم باید دارای تحصیلات عالی و دانشگاهی باشد ایشان نیز خود را دارای مدرک فوق لیسانس معرفی کرده‌اند. اکنون متوجه شدم که همسر من اصلا تحصیلات دانشگاهی ندارد و فقط تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده‌اند. حتی مدرکی که به من نشان داده‌اند جعلی می‌باشد. لذا با عنایت به مدارک و ادله اینجانب و با استناد به ماده ۱۱۲۰، ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی، فسخ ازدواج را به دلیل تدلیس و تخلف از شرط صفت از دادگاه تقاضا می‌نمایم.

شما می‌توانید برای آگاهی از روند فسخ نکاح و اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ارائه دادخواست فسخ نکاح با وکلای وکیل دات کام در ارتباط باشید و از خدمات مشاوره تلفنی و اینترنتی وکیل دات کام استفاده نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه دادخواست فسخ نکاح، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون نمونه دادخواست فسخ نکاح پاسخ دهند.

 

منبع : نمونه دادخواست فسخ نکاح

(0) نظر

جرم عدم تمکین زن

دوشنبه بیست و هشتم 7 1399

پس از برقراری عقد نکاح میان زوجین و ازدواج برای هر یک حقوقی ایجاد می‌شود. در عوض ایشان موظف به انجام وظایف و مسئولیت‌های جدیدی می‌گردند. برخی از این مسئولیت‌ها شرعا مشخص نشده‌اند و انجامشان به تمایل طرفین بستگی دارد. اما یک سری وظایف هستند که در قانون صریحا به آن‌ها اشاره شده است و عدم اجرایشان ضمانت اجرای قانونی در پی دارد. حال می‌خواهیم بدانیم قانون چه ضمانت اجرایی برای سرپیچی زوجین و علی الخصوص زن از انجام این وظایف در نظر گرفته است؟ از آن گذشته به بررسی پاسخ این سوال می‌پردازیم که آیا عدم تمکین جرم است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید : 

جرم عدم تمکین زن

جرم تمکین زن

جرم تمکین

 

 

 

 

 

تمکین چیست ؟

مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بعد از بسته شدن عقد نکاح زوجین از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شوند. این تکالیف تمکین نام دارند و رعایتشان الزامی است. یکی از مهم‌ترین این وظایف انجام رابطه جنسی با مرد است که زن در صورت عدم ایفای آن یا ترک منزل و… ناشزه محسوب می‌گردد. برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص تمکین کلیک نمایید.

عدم تمکین

همانطور که در بالا اشاره شد انجام وظایفی که در قانون آمده‌اند اجباری است و خودداری و سرپیچی از انجام آن‌ها ضمانت اجرا به دنبال دارد. به خودداری و سرپیچی از وظایف از طرف زوجین نشوز و به مردی که تمکین نکند ناشز و نیز به زنی که عدم تمکین کند ناشزه گویند.

بررسی جرم بودن یا نبودن عدم تمکین زن

باید اظهار داشت که عدم تمکین جرم نیست و به دنبال آن مجازات ندارد. چراکه در قانون عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب زن جرم تلقی نشده و نهایتا در صورت اثبات نشوز زن وی با ضمانت اجراهایی مواجه می‌گردد.

ضمانت اجرای عدم تمکین زن | جرم عدم تمکین

زمانی که زن به نشوز متهم گردد زوج می‌تواند یک دادخواست مبنی بر عدم تمکین همسرش به دادگاه ارسال کند. پس از تشکیل جلسه دادگاه با حضور زوجین و بررسی موضوع بحث اگر نشوز زوجه اثبات گردد وی مطابق قانون مجبور به انجام وظایف خود می‌گردد و اگر باز هم از وظایف خود سرپیچی کند ضمانت اجراهای زیر برای زن در نظر گرفته می‌شود:

۱- غیر مستحق دانستن وی به دریافت نفقه (نفقه به او تعلق نمی‌گیرد ).

۲- استحقاق دریافت اجرت‌المثل را ندارد.

۳- در شرایطی نیز با عدم تمکین طولانی زن مرد می‌تواند اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرد.

۴- مرد می‌تواند طلاق زوجه را از دادگاه درخواست کند.

۵- عدم استحقاق دریافت تصنیف دارایی: طبق قانون اگر درخواست طلاق از سوی مرد صورت گیرد نصف اموال زوج به زن تعلق می‌گیرد اما در صورتی که ناشزه بودن زن اثبات گردد او از دریافت نصف دارایی محروم می‌گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم عدم تمکین زن، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم عدم تمکین زن پاسخ دهند.

 

منبع : جرم عدم تمکین زن

(0) نظر

ازدواج مجنون

يکشنبه بیست و هفتم 7 1399

داشتن یک زندگی آرام و تشکیل خانواده حق تمام انسان‌هاست. گاهی پیش می‌آید که افراد به دلیل وضعیت خاص جسمی یا روحی خود نمی‌توانند مانند سایرین زندگی عادی داشته باشند. یکی از حالت‌هایی که ممکن است در فرد ایجاد شود جنون است. جنون اختلالی در سلامت روان انسان است که بسیاری از فعالیت‌های فرد از جمله ازدواج و تشکیل خانواده را برای آنان مختل می‌کند. آنچه در این مقاله به آن می‌پردازیم حکم نکاح برای افراد مجنون می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

ازدواج مجنون

وضعیت حقوقی نکاح مجنون دائمی و ادواری

 

 

 

جنون چیست ؟

از نظر لغوی جنون به معنای تاریکی شب، درآمدن شب و پوشیدگی شب است. از نظر اصطلاحی جنون به معنای اختلال جدی در قوای عقلانی بشر است. وجه تسمیه جنون این است که در کسی که اختلال روانی وجود دارد عقل او پوشیده و پنهان می‌شود. از این جهت به این فرد مجنون گفته می‌شود. از نظر علم روانپزشکی تعریف دقیقی برای جنون وجود ندارد بلکه یک مفهوم عام برای اختلالات روانی است.

در فقه اسلامی تعریفی که فقها برای جنون ارائه دادند از قبیل « زوال و تباهی عقل » و « فساد و تباهی عقل » می‌باشد. در حقوق ایران اگر چه حقوقدانان تعاریفی برای جنون ارائه داده‌اند اما در متن خود قانون جنون به وضوح تعریف نشده است. قانون گذار فقط به بیان لفظ « جنون »، « اختلال شعور » و… بسنده کرده است. فقط در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شخصی را که به دلیل اختلال روانی فاقد قوه تمییز یا اراده باشد، مترادف مجنون دانسته است.

از بررسی آنچه که گفته شد می‌توان گفت مجنون هر شخصی است که دچار یک اختلال ذهنی است که قوه تمییز و عقل را از او گرفته است.

انواع جنون

از نظر فقهی و حقوقی جنون دارای انواعی است از جمله:

1/ جنون دائمی: حالتی است که در آن فرد به صورت دائم و ثابت دچار به اختلال روانی است.

2/ جنون ادواری: حالتی است که درآن انسان گاهی مانند افراد عاقل رفتار می‌کند و سالم است و گاهی دارای جنون است.  

جنون از اسباب رافع مسئولیت است. شخصی که جنون دائمی دارد به طور کلی مسئولیتی ندارد. شخصی که دچار جنون ادواری است برای اینکه مسئولیت داشته باشد یا نه باید بررسی کرد که در حالت جنون عمل را انجام داده یا در حالت عاقل بودن. در حالت جنون ادواری در صورتی که فرد نتواند ثابت کند در حالت جنون مرتکب جرم شده است، مسئولیت کیفری شامل او می‌شود.

اثبات جنون

به طور کلی اصل سلامت عقل است. برای اثبات جنون شخصی این موضوع باید توسط مدعی جنون اثبات گردد. در رابطه با جنون دادگاه فقط به نظر پزشکی قانونی توجه می‌کند.

دادگاه در مورد جنون دائمی دچار مشکل نیست اما در مورد جنون ادواری کمی موضوع پیچیده‌تر می‌شود چرا که فرد گاهی عاقل است و گاهی مجنون. اینکه فرد در زمان ارتکاب عمل در چه حالتی بوده بستگی به نظر کارشناس روانپزشک دارد.

ازدواج مجنون

با توجه به اینکه مجنون فاقد قوه تمییز و عقل است اعمال حقوقی او صحیح نیست. عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نیست و نکاح مجنون باطل است. نکاح یک عقد است که در اثر تراضی طرفین صورت می‌گیرد اما مجنون به دلیل نداشتن اراده حتی اگر ازدواج کند این عقد باطل و کان لم یکن است. تنفیذ و اجازه ولی یا قیم هیچ تاثیری در صحت ازدواج مجنون ندارد.

حکم ازدواج مجنون دائمی

اگرچه ازدواج مجنون باطل است اما در یک مورد یک استثنا برای ازدواج مجنون ذکر گردیده شده است. در ماده 88 قانون امور حسبی گفته شده است که اگر پزشک ازدواج مجنون را صلاح بداند قیم با اذن دادستان می‌تواند برای وی نکاح منعقد نماید. در رابطه با این ماده باید به 2 نکته مهم توجه کرد. یکی اینکه حتما باید پزشک لازم بودن ازدواج را تایید کند دوم اینکه قیم باید اول اجازه دادستان را بگیرد سپس برای مجنون عقد نکاح را ببندد.

حکم ازدواج مجنون ادواری

با توجه به اینکه فرد در این حالت فقط گاهی مجنون است و دارای دوران سلامتی نیز می‌باشد قیم یا وصی مجنون نمی‌تواند در مورد نکاح و ازدواج او تصمیم بگیرد. شخص می‌تواند زمانی که در حالت بهبود و افاقه است با قوه عقل خود تصمیم بگیرد. شخص می‌تواند وقتی عاقل است برای ازدواج بدون نیاز به دخالت وصی یا قیم تصمیم بگیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکاح مجنون، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون نکاح مجنون پاسخ دهند.

منبع : ازدواج مجنون

(0) نظر

عده فسخ نکاح

يکشنبه بیست و هفتم 7 1399

در قانون مدنی کشور ما برای حمایت از جنین و همچنین جلوگیری از اختلاط نسل انسان قوانینی بیان شده است. این قانون مهم برای بعد از فسخ نکاح اجرا می‌شود و زنانی که نکاحشان فسخ می‌شود می‌بایست به این قانون پایبند باشند تا بتوانند با خیال راحت با مرد دیگری ازدواج کنند. شاید برایتان سوال شود که این قانون مهم چیست و چه قواعدی دارد؟ در ادامه به تمام این پرسش‌ها تحت عنوان عده فسخ نکاح پاسخ داده‌ایم، با ما همراه باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

عده فسخ نکاح بر اساس شرایط مختلف زن

عده فسخ نکاح

 

 

عده فسخ نکاح چیست ؟

در هر ماه تعداد زیادی مورد ازدواج در محضرها و دفاتر ثبت می‌شود اما گاهی ممکن است زن و شوهر به دلایل مختلف تصمیم به جدایی بگیرند و برای فسخ ازدواج خود اقدام نمایند. برای فسخ ازدواج توسط زوجین می‌بایست تمامی مبانی قانونی آن فراهم باشد.

طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی پس از فسخ ازدواج زن نمی‌تواند بلافاصله به عقد مرد دیگری در بیاید و باید مدت زمانی را صبر کند تا عده فسخ او سپری گردد. مدت زمان عد‌ه فسخ ازدواج با توجه به شرایط زن تعیین می‌شود و برای هر فرد متغیر خواهد بود.

چرا در قانون مدنی به عده فسخ ازدواج بسیار توجه شده است ؟

عده فسخ ازدواج از جمله قوانینی است که به آن بسیار توجه شده است و می‌بایست همه زوجین نیز به آن توجه نمایند. مدت زمان عده فسخ نکاح فقط برای طلاق سپری نمی‌شود و اگر شوهر فوت کند زن باز هم موظف به سپری کردن این مدت زمان است تا پس از آن بتواند در صورت تمایل به عقد مرد دیگری در بیاید. فسلفه عده فسخ نکاح بر این مبنی است که در نسل افراد اختلاط به وجود نیاید و از جنین به طور کامل حمایت شود.

مدت زمان عده فسخ نکاح

همانطور که در بالا گفته شد مدت زمان عده فسخ ازدواج با توجه به شرایط هر فرد متغیر خواهد بود، در ادامه مدت زمان عده فسخ برای افراد مختلف را ذکر نموده‌ایم:

قاعده کلی

چنانچه زن باردار و یائسه نباشد می‌بایست تا سه ماه برای سپری کردن عده صبر نماید. این مورد بر این مبناست که زن از سومین عادت ماهانه خود پس از فسخ نکاح پاکیزه شده باشد.

زنان باردار

در ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی آمده است که چنانچه زن در حین فسخ نکاح باردار باشد می‌بایست تا زمان وضع حمل خود صبر کند و پس از وضع حمل عد‌ه او به پایان رسیده است.

مدت زمان عده فسخ نکاح زنان یائسه

طبق ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی اگر زن در حین فوت همسر یائسه باشد مدت زمان عده برای او سه ماه خواهد بود و پس از سپری شدن این مدت زمان زن می‌تواند مجددا اقدام به ازدواج نماید. در قانون مدنی هیچ مدت زمانی برای عده فسخ زنان یائسه در نظر گرفته نشده است و زنان یائسه فقط در صورت فوت شوهر ملزم به سپری کردن مدت عده خواهند بود.

چه زنانی عده فسخ نکاح ندارند ؟

طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی زنانی که باکره باشند و دخول در مدت زمان عقد آن‌ها انجام نشده باشد عده ندارند و قانوگذار هیچ مدت زمانی را به عنوان عده برای آن‌ها تعیین نکرده است.

این به این دلیل است که عدم وقوع رابطه زناشویی در حین عقد امکان بارداری را سلب می‌نماید و زن نیازی به سپری کردن مدت عده فسخ ازدواج نخواهد داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عده فسخ نکاح، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون عده فسخ نکاح پاسخ دهند.

 

منبع : عده فسخ نکاح

(0) نظر

وکالت در ازدواج

يکشنبه بیست و هفتم 7 1399

وکالت در عقد نکاح زمانی مطرح می‌گردد که فردی خودش نتواند در مجلس عقد حاضر شود و یا به هر شکلی نتواند اراده خودش را ابراز نماید. در این صورت فرد وکیل، این وظیفه را انجام داده و صیغه عقد را جاری می‌نماید. همان طور که مستحضر هستید، قانون برای تمامی مواردی که خواسته یا ناخواسته پیش می‌آید، چاره‌ای را پیش بینی نموده است تا بتوان به راحتی برای مشکل ایجاد شده، راه حلی اندیشید. به مورد یاد شده وکالت در عقد ازدواج گفته می‌شود که مسلما دارای شرایط و ویژگی‌هایی می‌باشد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

وکالت در ازدواج

وکالت در عقد نکاح

 انواع و شرایط وکالت در نکاح

 

وکالت در عقد ازدواج چیست ؟

در زمان عقد نکاح حتما لازم نیست که خود افراد و در واقع خود دو طرف عقد، رضایت و اراده خودشان را بر انجام این عقد اعلام نمایند و ابراز رضایت نماینده و یا وکیل آن‌ها کافی می‌باشد که به این موضوع، وکالت در عقد نکاح گفته می‌شود.

به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم وکالت در نکاح به این معنی می‌باشد که هر یک از زوجین این اختیار را دارد که برای عقد نکاح خود به شخص ثالثی، وکالت بدهد.

این فرد وکیل موظف می‌باشد تا صلاح و مصلحت موکل خودش را در نظر بگیرد و در کنار آن نیز، شرایطی را که خود موکل اعلام نموده است هم رعایت نماید و با در نظر گرفتن تمام این موارد، عقد نکاح را جاری کند.

لازم به ذکر است که در این میان ممکن است وکیل از حد و حدود خودش تجاوز کند و از موقعیتی که دارد سوءاستفاده‌هایی کند که قانون نیز برای این موارد هم چاره اندیشیده است تا حق موکل پایمال نشود.

حدود اختیارات وکیل به چه صورت است ؟

فردی که به عنوان وکیل در جهت انجام عقد نکاح تعیین می‌شود، وظیفه دارد که بر طبق اختیاراتی که موکل به وی داده است و حدودی که برای وکیل خود تعیین نموده است، رفتار کند و از آن حدود اختیارات خارج نشود و تخطی نکند.

مثالی که در این باره می‌توان بیان نمود این است که تصور کنید فردی وکیلی برای خویش انتخاب می‌نماید که خانمی در حدود بیست سال را به همسری وی دربیاورد، اما وکیل از حدود خود خارج می‌شود و خانمی سی ساله به عقد وی در می‌آورد.

در این مورد در واقع این وکیل است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است و آن عقد غیر نافذ است.

در اصل قانون این اجازه را به موکل می‌دهد که آن عقد را تنفیذ و یا قبول نماید و یا این که به طور کلی آن را رد کند و معتبر نداند.

بنابراین اگر وکیل از اختیاراتش عدول نماید، صحت و درستی آن عقد کاملا به این بر می‌گردد که موکل آن را تأیید و تنفیذ نماید.

در غیر این صورت موکل این حق را دارد که آن را قبول نکند و درخواست لغو و رد آن عقد را بدهد.

انواع وکالت در ازدواج چیست ؟

شایان ذکر است که وکالت دادن در عقد نکاح به دو صورت انجام می‌گیرد:

 1. وکالت مطلق برای انجام نکاح.
 2. وکالت عام در نکاح.

در توضیح هر کدام از موارد فوق می‌توانیم به این صورت بیان نماییم که زمانی که موکل، وکالت مطلق به وکیل خود می‌دهد که برای نکاح، همسری برای وی تعین نماید و به عقد وی درآورد، وکیل این اجازه را ندارد که موکل را به عقد خودش در بیاورد.

تنها در صورتی این مورد امکان دارد که به صورت صریح این اجازه را به وی داده باشد و در وکالت نامه درج شده باشد.

وکالت می‌تواند به صورت عام به وکیل داده شود به این صورت که از عبارتی مانند هرکس، همه و یا عبارات مثل کلمات فوق استفاده نماید. در این حالت موکل به صورت کلی این اجازه را داده است که به عقد هر فردی می‌تواند در بیاید حتی به عقد وکیل.

در حالت کلی قانون تمایل دارد تا از موکل حمایت کرده و اصل را بر این بگذارد که وکالت به صورت مطلق داده شده است و در صورتی که وکیل، موکل را به عقد خودش در بیاورد، این اجازه را دارد که یا عقد را رد نماید و یا آن را تنفیذ و قبول کند.

بنابراین در این حالت صحت عقد را منوط بر تنفیذ و قبول خود موکل قرار می‎دهد.

وکالت در عقد نکاح چه شرایطی دارد ؟

این ویژگی‌ها عبارت هستند از:

 1. وکیل باید از نظر عقلی کامل باشد و در واقع عاقل باشد، فردی که مجنون است نمی‌تواند به عنوان وکیل معین شود.
 2. وکیل می‌بایست بالغ باشد و به بلوغ کامل رسیده باشد.
 3. فرد وکیل باید قاصد باشد و این مورد به این معنی می‌باشد که صیغه نکاح باید با قصد صریح همراه باشد. به عنوان مثال بیان عقد نکاح توسط فرد وکیل در حالت مستی و یا در شرایطی که در حال شوخی می‌باشد، سبب بطلان است.

مبحث نکاح فضولی به چه چیزی می‌پردازد ؟

در میان تمام موارد وکالت در عقد نکاح، یک مورد خاص نیز مطرح می‌گردد که در جامعه بسیار شاهد آن هستیم و آن مبحث نکاح فضولی است.

منظور از این مورد آن است که یک فرد بدون این که از سوی موکل، وکالتی داشته باشد، تعهدی برای فرد موکل بنماید.

در این حالت نکاح غیر نافذ و اثر گذاری آن بسته به قبول یا رد آن عقد توسط موکل است.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وکالت در عقد نکاح، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون وکالت در عقد نکاح پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

منبع : وکالت در ازدواج

(0) نظر

محاسبه اجرت المثل زن

يکشنبه بیست و هفتم 7 1399

زوجین در طول زندگی مشترکشان وظایفی به عهده دارند که گاهی این وظایف شرعا و قانونی به عهده آنان بوده و عدم انجام آن‌ها پیگیری قانونی را به دنبال دارد و گاه آن‌ها انجام تکالیفی را بر عهده می‌گیرند که ملزم به انجام آن نیستند و این اعمال را گاه به قصد لطف یا تبرع و یا گاهی در برابر حقی که قانون برای آنان مشخص کرده است انجام می‌دهند. یکی از حقوقی که در قانون ما برای زن در نظر گرفته شده است اجرت المثل ایام زوجیت است. سوال ما این است که اگر زوجه دریافت این حق را درخواست کند چه مبلغی به او تعلق می‌گیرد؟ در این بحث به تعریف و شرایط استفاده از آن و همچنین به میزان و نحوه محاسبه مقدار آن می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعاتب ییشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

محاسبه اجرت المثل زن

 مبلغ و نحوه تعیین اجرت المثل در ایام زوجیت

نحوه تعیین اجرت المثل در ایام زوجیت

 

 

 

اجرت‌المثل چیست ؟

اجرت‌المثل یک اصطلاح حقوقی است به معنای محاسبه دستمزد و پاداش عمل یک شخص بر اساس دستمزدی که شخص دیگر از انجام همان کار دریافت می‌کند. شرط دریافت اجرت‌المثل اثبات غیر رایگان انجام دادن کار و همچنین غیر تبرعی بودن قصد عامل می‌باشد.

اجرت‌المثل زوجه در ایام زوجیت

درباره اجرت‌المثل زن و شرایط استفاده از آن در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده نوشته شده است که به شرح آن می‌پردازیم: چنانچه زن وظایف و تکالیفی را که شرعی و قانونی به عهده او نیست مانند پختن غذا، شستن ظروف، نظافت منزل و… را انجام دهد مطابق قانون هر وقت که تمایل داشته باشد می‌تواند مبلغی را تحت عنوان اجرت‌المثل از همسر خود دریافت کند. همانطور که در تعریف اجرت‌المثل نیز ذکر شد در اینجا زن باید ثابت کند که کارهایی را که انجام داده است به دستور و درخواست همسرش بوده و او هیچ گونه قصد تبرع و انجام مجانی آن کارها را نداشته است. در این بحث شهادت زن کافی است مگر آنکه زوج دلایلی در رد ادعای او بیان کند دلایلی چون سوء رفتار زن، ناشزه بودن وی و…

محاسبه اجرت المثل زن

مبلغ اجرت‌المثلی که به زن‌ها تعلق می‌گیرد مبلغ مشخص و یکسانی نیست و بر اساس میزان کار انجام گرفته توسط زوجه سطح تحصیلات او نحوه اشتغال و… بستگی دارد و توسط کارشناس برای هر یک از مراجعه کنندگان به طور جداگانه محاسبه می‌شود. مواردی چون ارزش زیاد کار انجام گرفته و میزان تحصیلات باعث افزایش این مبلغ و مواردی چون اشتغال زن در بیرون از خانه معمولا باعث کاهش این مبلغ می‌شوند زیرا زن شاغل مدت کمتری را در خانه سپری کرده است و به تبع کار انجام شده توسط او کمتر از کاری است که یک زن خانه دار انجام می‌دهد. البته در این بحث باز هم نظر کارشناس مدنظر است و نمی‌توان با حدس و گمان محاسبه کرد.

برای درخواست اجرت‌المثل به طور قانونی زوجه باید دادخواستی مبنی بر درخواست اجرت‌المثل تحویل دادگاه بدهد. قاضی دادگاه برای محاسبه میزان این حق یک کارشناس رسمی دادگستری را مامور می‌کند و او نیز با توجه به ارزش کارهای زن سطح تحصیلات او و… مبلغ را تعیین می‌کند. مبلغ برای یک سال زندگی مشترک زوجین محاسبه می‌شود و در سال‌های زندگی مشترک آن دو ضرب خواهد شد.

لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر مبلغ اجرت‌المثل بین ۱ تا ۱/۵ میلیون تومان تعیین می‌شد که با توجه به افزایش روز افزون قیمت و هزینه‌ها در ماه‌های اخیر افزایش داشته است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص محاسبه اجرت المثل زن، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون محاسبه اجرت المثل زن پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

(0) نظر

حق حبس زن ازدواج دوم

يکشنبه بیست و هفتم 7 1399

نکاح دوم می‌تواند هم برای مرد و هم زن اتفاق افتد. زن بعد از طی مراحل و در صورتی که خالی از موانع نکاح باشد می‌تواند مجددا ازدواج نماید. بعد از وقوع نکاح دوم زن این سوال به ذهن خواهد رسید که آیا با وقوع عقد دوم، حقوقی که زن به عنوان یک همسر دارا می‌باشد همچنان پابرجاست یا خیر؟ یکی از این حقوق، حق حبس زوجه می‌باشد. در این مقاله سعی بر آن داریم تا بتوانیم شرایط استفاده زن از این حق را در نکاح دوم بررسی نماییم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

حق حبس زن در ازدواج دوم

حق حبس زن ازدواج دوم

شرایط بهره‌مندی زن از حق حبس در نکاح دوم

 

 

 

 

 

حق حبس زوجه چیست ؟

زوجه در عقد نکاح دارای حق حبس می‌باشد. حق حبس یک حق عینی است و یک روش برای تضمین وصول مطالبات می‌باشد. در عقد نکاح زوجه می‌تواند به حق حبس خویش استناد کند، بدین صورت که تا زمان دریافت مهریه می‌تواند از ایفای وظایف زناشویی که در مقابل مرد دارد سر باز زده و ادای آن وظایف را به دریافت کامل مهریه موکول نماید. این اقدام زن که نشانگر دارا بودن حق حبس او می‌باشد باید شرایطی داشته باشد.

لزوم نگه داشتن عده برای ازدواح مجدد

اصولا مانعی بر سر راه ازدواج مجدد زنی که ازدواج قبلی‌اش فسخ شده، طلاق گرفته یا شوهرش فوت نموده وجود ندارد. باید توجه داشت که زوجه موظف است بعد از فسخ یا طلاق یا فوت زوجه اقدام به نگهداری عده نماید. البته ذکر این نکته مهم است که مطابق ماده 1155 زنی که باکره باشد و همچنین زن یائسه نیازی به نگهداری عده طلاق یا فسخ نداشته و تنها ملزم به نگهداری عده وفات می‌باشند.

حق حبس زن در ازدواج دوم

بعد از وقوع ازدواج دوم زوجه، این سوال مطرح می‌شود که آیا زن در این ازدواج دوم هم حق حبس دارد؟ آیا در صورتی که زن در ازدواج اول به این حق حبس استناد کرده باشد باز هم می‌تواند در ازدواج دوم به این حق متوسل شود؟ و آیا در صورتی که زن در ازدواج اول واجد شرایط برای ذی حق شدن نبوده باشد این امر خللی به حق حبس زن در ازدواج دوم وارد می‌آورد یا خیر؟

زن در نکاح دوم از حق حبس برخوردار است ولو در نکاح اول این حق را زائل نموده یا استفاده نکرده است.

این مهم را نباید از نظر دور داشت که در ازدواج دوم هم زوجه باید دارای شرایط ذکر شده برای برخورداری از حق حبس باشد و این مسئله که زوجه در ازدواج قبلی دارای شرایط بوده است، نمی‌تواند نشانگر این باشد که لزوما در ازدواج دوم هم همان شرایط را دارا می‌باشد و به حق حبسش استناد کند.

شرایط استفاده زن از حق حبس در ازدواج دوم

1) مطابق ماده 1085 در صورتی که مهریه زن حال باشد زن می‌تواند از ایفای وظایف خودداری کند و اعمال حق حبس کند. همانطور که اشاره شد اگر مهر حال باشد زوجه این حق را دارد و در صورتی که مهریه موجل باشد زوجه نمی‌تواند به حق حبس استناد کند.

2) مطابق ماده 1086 زن در صورتی می‌تواند تمکین نکند و از حق حبس برخوردار شود که قبل از اخذ مهریه از زوج، خود شخصا و به صورت ارادی اقدام به ایفای وظایف نکرده باشد.

امروزه زنان در جامعه فعلی در راستای احقاق حقوق و مطالبات خود با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند که رسیدن به این مهم در جریان دادرسی فعلی برای آن‌ها ممکن است با سختی همراه باشد. وکلا و مشاوران حقوقی می‌توانند در هموار کردن این مسیر کمک کرده و راه را آسان‌تر نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حق حبس ز‌ن در ازدواج دوم، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حق حبس ز‌ن در ازدواج دوم پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع : حق حبس زن ازدواج دوم

(0) نظر
X